Terma & Syarat Affiliate

1. Syarat bagi mereka yang ingin menyertai program affiliate Telco Tone Wow, anda perlu membeli simkad dan daftar di bawah group ini.

2. Affiliate terbahagi kepada tiga peringkat iaitu BASIC, PREMIUM dan ELITE. 

3. Status komisen dan ranking affiliate akan dikemaskini secara automatik pada setiap jam. 

4. ID hanya boleh digunakan oleh pemegang akaun sahaja. Tidak boleh ditukar milik. 

5. Komisen akan dibayar pada setiap 25 haribulan pada setiap bulan. Pembayaran akan dibuat ke dalam akaun anda selepas komisen terkumpul minimum RM20. 

6. Affiliate boleh mendapatkan laporan serta jumlah komisen di website khas affiliate.

7. Kami berhak mengubah mana-mana terma dan syarat ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara dan akan dimaklumkan kepada affiliate tentang perubahan yang berlaku. Pengubahsuaian mungkin termasuk perubahan dalam sistem ranking, prosedur pembayaran dan peraturan Program Affiliate Telco Tone Wow. 

8. Kami berhak untuk menamatkan keahlian dan penyertaan affiliate dalam Program Affiliate Telco Tone Wow serta-merta dan tanpa notis sekiranya affiliate didapati melakukan penipuan dalam penggunaan program affiliate ini, atau jika anda menyalahgunakan program untuk apa juga tujuan. 

9. Jika penipuan dikesan, pihak syarikat tidak bertanggungjawab ke atas pembatalan bayaran sebarang komisen yang dikumpul daripada penipuan tersebut.

10. Terma dan syarat ini bermula apabila kami menerima permohonan affiliate anda dan akan terus digunakan melainkan jika keahlian anda ditamatkan.

11. Simkad hanya akan dihantar dalam masa 1-5 hari bekerja setelah pembayaran dari pelanggan affiliate disahkan melainkan sekiranya terdapat tempahan diluar jangka.

12. Sebaik sahaja anda mendaftar Program Affiliate Telco Tone Wow ini, anda dikira telah bersetuju dengan segala terma dan syarat yang telah dinyatakan.