Memahami Nilai Wang

By | February 18, 2019
nilai wang

Nilai masa bagi wang

Bayangkan anda ditawarkan sejumlah wang dan ditanya sama ada anda ingin menerima wang tersebut sekarang ataupun setahun kemudian. Atau fikirkan ini, dengan RM1, apa yang boleh anda beli pada tahun 1990, apa yang boleh anda beli sekarang dan apa yang mampu anda beli pada masa hadapan? Justeru itu, adakah anda memilih untuk menerima wang itu sekarang ataupun pada masa hadapan?

Soalan ini bukanlah sukar. Sesiapa pun pastinya akan memilih untuk memiliki wang tersebut sekarang. Didorong oleh naluri, anda sedia maklum bahawa wang yang dimiliki sekarang jauh lebih bernilai berbanding wang (jumlah yang sama) pada masa depan.

Ini merupakan prinsip penting ekonomi yang menyatakan bahawa selagi wang boleh memperoleh faedah, nilai wang adalah lebih tinggi sebaik sahaja wang tersebut diterima. Konsep ini menjelaskan nilai masa bagi wang, yang juga dikenali sebagai ‘nilai kini terdiskaun’.

Cuba anda fahami konsep ini. Sekiranya anda mendepositkan wang ke dalam akaun simpanan dengan pulangan kadar faedah 5% setahun, RM1,000 yang disimpan sekarang akan mempunyai nilai RM1,050 dalam tempoh setahun (RM1,000 x 1.05). Manakala, RM1,000 yang diterima setahun dari sekarang hanya bernilai RM 952.38 hari ini. (RM1,000 dibahagi dengan 1.05). Di sini, pendaraban digunakan apabila jumlah ringgit didepositkan ke dalam akaun yang memperoleh faedah. Ini adalah kerana dari sekarang sehingga masa hadapan, faedah diperoleh secara berterusan.

Pembahagian pula digunakan untuk mewakili kerugian yang dialami sepanjang tempoh jumlah ringgit tidak didepositkan ke dalam akaun simpanan yang memperoleh faedah. Ia adalah semudah itu!

Daripada gambaran ini, anda dapat perhatikan bahawa wang mempunyai nilai masa. Sekiranya perkara lain tetap sama, nilai semasa sejumlah wang sekarang adalah lebih besar berbanding sejumlah wang yang sama yang diterima pada masa hadapan.

Kuasa Faedah Kompaun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *