Plan

Tone Group menyediakan sebuah pelan pemasaran yang komprehensif kepada ahli-ahlinya. Pelan pemasaran ini merangkumi kedua-dua jenis pendapatan iaitu aktif dan pasif.

Berikut adalah senarai Bonus Tone Wow yang disediakan Syarikat Tone Group:

Bonus Fast Track (Pendapatan Aktif)

Bonus Topup (Pendapatan Pasif)

Bonus Tahun Baru (Pendapatan Pasif)

Rebate/Cash Back (Pendapatan Aktif)

Bonus Pertama: Bonus Fast Track

Setiap kali anda memperkenalkan ahli baru menyertai program Tone Wow and akan dibayar RM15 setiap seorang. Tiada had untuk anda menaja ahli baru, para ahli boleh menaja seberapa ramai yang mereka mahu.


 

Bonus Kedua: Bonus Topup

Setiap kali ahli dalam rangkaian Topup, orang yang memperkenalkan akan mendapat imbuhan mengikut kadar di dalam rajah di bawah. Ahli biasa (pengedar) layak menerima imbuhan hingga ke aras 3 sahaja.

Apabila ahli upgrade ke Junior Center, Service Center atau Branch mereka layak  menerima komisyen dari kesemua ahli kumpulan mereka.

Penerangan lanjut mengenai Junior Center, Service Center dan Branch ada diterangkan di Members Area.Contoh Duplikasi 5 Orang

Contoh Duplikasi 10 Orang

 

Bonus Ketiga: Bonus Tahun Baru

Apabila seseorang ahli Tone Wow  menaja ahli baru dengan jumlah tertentu dalam tempoh satu bulan.

Beliau kan dibayar mengikut peratusan tertentu (semak gambarajah dibawah) dari Bonus Topup bulanan. Bonus tahun baru akan dikumpul sepanjang tahun.

Contoh Duplikasi 5 Orang

Contoh Duplikasi 10 Orang

 

Contoh Pengiraan Bonus Tahunan:

  • Bonus Topup RM1000 sebulan
  • Jumlah tajaan seramai 10 orang setiap bulan
  • Bonus 20% x RM1000 x 12 bulan = RM2400 setahun

 

Bonus Keempat: Rebate/Cash Back